top of page

מדיניות פרטיות

הפנייה לנשים וגברים כאחד. 

 

כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. 

 

מאגר המידע 

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של "פלא" - פסטיבל ספרי ילדים, ובאחריות יוזמיה. 

 

השימוש במידע 

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום  

  • לעדכן אותך בפעילויות עתידיות של הפסטיבל

 

דיוור ישיר אלקטרוני 

יוזמי הפסטיבל מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על הפעילות העתידית של הפסטיבל. מידע כזה יועבר אליך רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. הפסטיבל לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. 

 

מסירת מידע לצד שלישי 

יוזמי הפסטיבל לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך. 

 

Cookies 

אתר הפסטיבל משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

 

אבטחת מידע 

יוזמי הפסטיבל מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, יוזמי הפסטיבל אינם מתחייבים ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של הפסטיבל.

bottom of page